Penafian – Wakil.my

Maklumat yang disediakan di laman web wakil.my dan segala maklumat perkhidmatan adalah untuk tujuan makluman umum sahaja. Laman ini tidak terlibat dalam sebarang urus niaga, tempahan, pembelian, atau penjualan.

Trademark & Logo:
Wakil.my adalah Platform laman web pengiklanan wakil jualan dari pelbagai jenama. Sebarang Trademark & Logo hanyalah untuk kegunaan promosi oleh wakil jualan dari jenama tersebut. Pihak kami tidak membuat tuntutan dari mana-mana Tanda Dagangan (Trademark). 

Ketepatan Maklumat:
Walaupun kami berusaha untuk memastikan bahawa maklumat yang dipaparkan di laman ini adalah tepat dan terkini, kami tidak membuat sebarang pernyataan atau jaminan, secara nyata atau tersirat, tentang kelengkapannya, ketepatannya, kebolehpercayaannya, kesesuaiannya, atau ketersediaannya maklumat, produk, perkhidmatan, atau grafik yang berkaitan yang terdapat di laman ini.

Tiada Penyokong:
Penyenaraian atau maklumat mengenai kereta di laman ini tidak membentuk penyokongan atau syor dari pihak kami. Kami tidak mengesahkan keaslian, kualiti, keadaan, kesahihan, kesesuaian, atau kebolehpercayaan mana-mana perkhidmatan berkaitan yang disenaraikan di laman ini. Anda bertanggungjawab untuk menjalankan kajian teliti dan membuat pertanyaan secara bebas sebelum terlibat dalam sebarang urus niaga atau mengambil tindakan berdasarkan maklumat yang disediakan.

Laman Web Pihak Ketiga:
Laman ini mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikawal oleh kami. Pautan ini disediakan hanya untuk kemudahan anda. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan, dasar, atau amalan laman web pihak ketiga ini dan kami tidak bertanggungjawab terhadap ketepatan, keabsahan, atau kesopanan mana-mana kandungan di laman web pihak ketiga. Penyenaraian pautan tersebut tidak semestinya bermakna sokongan atau pengesahan terhadap pandangan yang dinyatakan di dalamnya.

Tiada Liabiliti:
Dalam keadaan apa pun kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan, termasuk tanpa had, kerugian atau kerosakan tidak langsung atau berpunca, atau sebarang kerugian atau kerosakan lain yang timbul daripada kehilangan data atau keuntungan yang berbangkit daripada penggunaan laman web ini.

Perubahan kepada Maklumat:
Maklumat dan ciri-ciri di laman ini boleh dikemas kini atau berubah tanpa notis terlebih dahulu. Kami berhak mengubah atau menghentikan sebarang aspek laman ini pada bila-bila masa.

Perundingan Nasihat Profesional:
Maklumat yang disediakan di laman ini tidak bertujuan sebagai pengganti nasihat profesional. Anda digalakkan untuk mencari nasihat bebas atau berunding dengan profesional yang berkaitan bagi mendapatkan panduan khusus dan peribadi mengenai urus niaga, pembelian, perkara undang-undang, atau sebarang kebimbangan lain.

Dengan menggunakan laman web wakil.my, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju dengan terma penafian ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan sebahagian daripada penafian ini, sila berhenti daripada menggunakan laman ini.

Sila ambil perhatian bahawa penafian ini adalah penafian secara am sahaja dan mungkin perlu disesuaikan mengikut keadaan dan keperluan khusus laman web wakil.my.